Kansliet

Postgatan 8A 

411 13 Göteborg

031-134593 

fgk@telia.com

hemsidan-fgk@outlook.com 

Pg     526944-4

Bg     5469-4971

Org   757201-1299

 

Öppettider

Måndag & torsdag

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 15/3-18, Traktören 18:30

Kaffe & fralla från 18:00

  

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar har verkat sedan 1905.

FGK har drygt 2000 medlemmar fördelade på 19 lokalföreningar.

Vår hemsida vänder sig till kolonister och övriga odlingsintresserade.

Föreningens historia är en bit Göteborgshistoria
så god som någon, påståendet att varje infödd göteborgare vid något tillfälle
under sin levnad varit i kontakt med
någon koloniträdgård håller nog streck.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                  
      
                  
                          
 
 
                 
 

 
Vill du som medlem kunna logga in på sidan årsmötesprotokoll,
skicka ditt föreningsnamn, namn och husnummer till fgk@telia.com 
                   

Jag rekommenderar Din Studio