Kansliet

Postgatan 8A 

411 13 Göteborg

031-134593 

fgk1905@outlook.com

Pg     526944-4

Org   757201-1299

 

Öppettider

Tisdag & torsdag

10:00 - 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansliet har numera öppet tis-tor 10:00 - 13:00

Observera att tisdag ersätter måndag

Besökare ska vara vaccinerade och symptomfria

  

 

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar har verkat sedan 1905.

FGK har drygt 2100 medlemmar fördelade på 20 lokalföreningar.

Vår hemsida vänder sig till kolonister och övriga odlingsintresserade.

Föreningens historia är en bit Göteborgshistoria
så god som någon.
 
Påståendet att varje infödd göteborgare vid något tillfälle under sin levnad varit i kontakt med
någon koloniträdgård håller nog streck.
  
 
  
 

Information om ändringar av arrendekontrakt och överlåtelse av arrenderätten samt arrende- och skötselavtal koloniförening under fliken

Bra att veta     


 
Vill du som medlem kunna logga in på sidan årsmötesprotokoll,
skicka ditt föreningsnamn, namn och husnummer till fgk1905@outlook.com