Kansliet

Postgatan 8A 

411 13 Göteborg

031-134593 

fgk@telia.com

Pg     526944-4

Bg     5469-4971

Org   757201-1299

 

Öppettider

 

Måndag & torsdag

09:00-12:00

Kansliet är stängt under tiden 17 dec till 6 jan 2019

 

God Jul & Gott Nytt År Önskar FGK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte tisdag 11/12, Norges Hus

Med start kl. 17:30,  se inbjudan.

  

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar har verkat sedan 1905.

FGK har drygt 2000 medlemmar fördelade på 19 lokalföreningar.

Vår hemsida vänder sig till kolonister och övriga odlingsintresserade.

Föreningens historia är en bit Göteborgshistoria
så god som någon, påståendet att varje infödd göteborgare vid något tillfälle
under sin levnad varit i kontakt med
någon koloniträdgård håller nog streck.
 
Kontakta hemsidan:hemsidan-fgk@outlook.com
 
 
 

Aktuellt (GDPR)

Information till lokalföreningarna om registrering av personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj 2018 finns under fliken

Bra att veta.

Där finns också ett förslag till formulär för samtycke till registrering av personuppgifter som ska fyllas i av nya medlemmar.

 

 

 
  

 

       

 
Vill du som medlem kunna logga in på sidan årsmötesprotokoll,
skicka ditt föreningsnamn, namn och husnummer till fgk@telia.com 
 
 
                   

Jag rekommenderar Din Studio