Kansliet

Postgatan 8A 

411 13 Göteborg

031-134593 

fgk@telia.com

Pg     526944-4

Org   757201-1299

 

Öppettider

Endast telefonsamtal,

inga besök 

Måndag & torsdag

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte tor 29/10 18:30  Traktören

Kaffe & fralla 18:00

 

Kansliet tar inte emot fysiska besök i dessa tider, endast tel.mottagning

För mer information 

https://www.krisinformation.se/

 

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar har verkat sedan 1905.

FGK har drygt 2000 medlemmar fördelade på 19 lokalföreningar.

Vår hemsida vänder sig till kolonister och övriga odlingsintresserade.

Föreningens historia är en bit Göteborgshistoria
så god som någon, påståendet att varje infödd göteborgare vid något tillfälle
under sin levnad varit i kontakt med
någon koloniträdgård håller nog streck.
 
Kontakta hemsidan:hemsidan-fgk@outlook.com
 
 
  
 

Information om ändringar av arrendekontrakt och överlåtelse av arrenderätten samt arrende- och skötselavtal koloniförening under fliken

Bra att veta     


 
Vill du som medlem kunna logga in på sidan årsmötesprotokoll,
skicka ditt föreningsnamn, namn och husnummer till fgk@telia.com 
 
 
                   

Jag rekommenderar Din Studio