Förhandlingsgrupp

 


 

Göran Sandberg

070-7626463  

goran.sandberg@bitcom.se 

 


  

Leif Hörlin

070-6364299

magerlund@tele2.se

  


 

Anders Bergsten

 

 

 


  

Rickard Eriksson

070-5945112

rickard@rickarderiksson.se