Stadgar 
 
 
 
 
 
Vill du ha en wordversion av normalstadgar för lokalförening,
skicka ett mail till fgk1905@outlook.com , uppge förening, namn, husnr.