Stadgar 
 
 

 
 
 
 
Vill du ha en wordversion av normalstadgar för lokalförening,
skicka ett mail till fgk@telia.com , uppge förening, namn, husnr.