Trädfällning

 

 

Fastighetskontoret tar emot önskemål från koloniträdgårds- och odlarföreningar om att få fälla träd som står på kommunens mark. För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill fastighetskontoret att de föreningar som har sådana önskemål fyller i och skickar in bifogad ansökan. Ansökningar från koloniträdgårdsföreningar som är organiserade under Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) görs av den lokala koloniträdgårdsföreningen enligt fullmakt från FGK.

Ansökningar från koloniträdgårdsföreningar som är organiserade under Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) görs av den lokala koloniträdgårdsföreningen enligt fullmakt från FGK. Om träd behöver fällas, ta då i första hand kontakt med din lokala förening.

 

Trädfällning

Trädfällning-ansökan