Vinterboende

 

Det är inte tillåtet att bo i sin kolonistuga under tiden 1 november till 1 mars.

I många koloniområden finns det inte vatten och avlopp som gör vinterboende möjligt.

Man får dock komma och se till stugan enstaka dag eller veckoslut.

Om man av någon anledning vill bo i stugan flera dagar under vintern krävs skriftligt godkännande av lokalföreningen.

- Se arrendeavtalet/nyttjanderättskontraktet § 5.

 

I arrendeavtalet/nyttjanderättskontraktet står också att kolonistugan inte får användas för permanent boende.

Medlemmen måste alltså ha en annan fast folkbokföringsadress. Kolonistugan får inte hyras ut i andra hand och den får inte heller användas för annat än koloniverksamhet. Förtydligande av andrahandsuthyrning av kolonistuga.

 

Det finns ytterligare regler i arrendeavtalet/nyttjanderättskontraktet och i FGK:s och lokalföreningens stadgar som du som kolonist behöver känna till.

Den som inte följer reglerna riskerar uppsägning av arrendeavtalet/nyttjanderättskontraktet och uteslutning ur föreningen.