Deklarera småhus 

 

Småhus deklareras vart tredje år i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Däremellan kan din fastighet taxeras vid en särskild fastighetstaxering. 2021 är det allmän fastighetstaxering för dig som äger en småhusfastighet. Alla uppgifter om fastigheten ska visa vad som ­gäller den 1 januari 2021.

 

Vad är småhus

 

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus liksom en byggnad på ofri grund om den är inrättad för boende. Ett småhus på ofri grund, till exempel en kolonistuga, ska i fastighetstaxeringen ses som en fastighet trots att det är lös egendom. En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

I fastighetstaxeringen görs det ingen skillnad på om småhuset används för permanentboende eller om det är ett fritidshus.

Ett flertal koloniområden har idag taxeringsvärden och samtliga koloniföreningar inom FGK kommer att fastighetsdeklareras.

Fastighetstaxering småhus 

 

OBS! Meddela skatteverket omedelbart efter din försäljning med tanke på fastighetsskatten.