Registrering av personuppgifter (GDPR)

 

Enligt den nya dataskyddsförordning (också kallad GDPR, ) som träder i kraft den 25 maj 2018 ska lokalföreningarna informera alla medlemmar om vilka personuppgifter som finns registrerade hos föreningen, FGK och Koloniträdgårdsförbundet. Information kan ges via anslag eller hemsida till befintliga redan registrerade medlemmar.

Nya medlemmar som registreras ska skriva under ett formulär för samtycke till registrering av personuppgifter. I detta anges vilka uppgifter som registreras och varför. Uppgifterna stryks när arrendet/medlemsskapet upphör.

Mer information finns på datainspektionens hemsida och på Koloniträdgårdsförbundets informationsblad